Apie Vero

Įgyvendintas MPTP projektas

 

Sėkmingai baigta kurti "Mobiliųjų paslaugų teikimo platforma" bus vystoma užsienio rinkose

 

Nuo 2009 metų UAB "Aktyvus sektorius" kartu su partneriu UAB "Verozona" vykdė dalinai ES lėšomis finansuojamą projektą "Mobiliųjų paslaugų teikimo platforma". Projekto metu vykdomais tyrimais bei technologine plėtra buvo siekiama sukurti modulinės architektūros platformą, kuri leistų greičiau ir mažesniais kaštais į rinką paleisti mobilias bei interneto paslaugas. Platformos tikslas - padidinti paslaugų skaičių, pelningumą bei įmonių konkurencingumą Lietuvoje. Platformos moduliai taip pat bus naudojami konkuruoti pasaulinėje rinkoje.

Platformos projektas buvo pradėtas 2009 metų sausio mėnesį ir yra baigiamas 2012 metų sausio 13 dieną.

Platforma apėmė mobilios reklamos, SMS, bendravimo, mobilios žiniasklaidos, mobilaus apmokestinimo, klientų aptarnavimo, pinigų surinkimo poreikius. Partneriai projekto metu taip pat analizavo rinkos poreikius Lietuvoje, Baltijos šalyse, Vakarų Europoje, Afrikos bei Azijos rinkose.
Viso projekto metu UAB "Aktyvus sektorius" ir UAB "Verozona" į platformos tyrimus bei prototipo sukūrimą investavo daugiau nei 2,7 mln. litų. Iš šios sumos daugiau nei 1.1 mln. litų sudaro partnerių privačios lėšos.
Projekto metu sukurta Mobiliųjų paslaugų teikimo platforma bus naudojama moduliniu principu. Parengti 10 modulių bus naudojami paslaugų paleidimui, spartesniam didesnių projektų vystymui. Projektus toliau vystys tiek UAB "Aktyvus sektorius", tiek UAB "Verozona".

Per pirmąjį ketvirtį po projekto pabaigos planuojami paleisti projektai, panaudojant MPTP modulius, kuriuos paleis UAB "Aktyvus sektorius":
- Reklamos modulis pasauliniams mobiliems reklamos tinklams apjungti
- Reklamos modulis mobiliems reklamos pardavimams vystyti besivystančiose šalyse
- Bendravimo modulio prijungimas prie mobilios bendruomenės Eskimi
- SMS produkto prototipo panaudojimas paleidžiant SMS produktus Nigerijos, Kenijos rinkose

UAB "Aktyvus sektorius" planuoja toliau tęsti Technologinės plėtros liniją ir toliau tobulinti MPTP, todėl yra parengęs paraišką tolimesniam finansavimui iš ES fondų pagal Intelektas.lt programą.
Per pirmąjį ketvirtį po projekto pabaigos planuojami paleisti projektai, panaudojant MPTP modulius, kuriuos paleis UAB "Verozona":
- Efektyvios komunikacijos vartotojų aptarnavimo modulis
- SMS siuntimo modulis
- Sąskaitų faktūrų išrašymo modulis
- SMS integruotas valstybinių rinkliavų apmokęstinimo modulis


Projektas MPTP leido projekto vykdytojui ir partneriui investuoti į mobilių paslaugų tyrimus, jų gamybą, paruošti platforminius modulius. Į toliau leidžiamas paslaugas bus investuojama papildomai. UAB "Aktyvus sektorius" investuoja į besivystančias rinkas, kadangi ten mobilus telefonas yra pirminis naršymo įrenginys. Artimiausią ketvirtį po projekto pabaigos UAB "Aktyvus sektorius" planuoja investuoti 200'000 Lt į projekto metu sukurtų tyrimų komercializavimą, paslaugų paleidimą į rinką. Projekto vykdytojas taip pat derisi su išoriniais investuotojais dėl bendravimo modulio plėtros į besivystančias rinkas.
Artimiausius 12 mėnesių UAB "Aktyvus sektorius" planuoja papildomai investuoti 600'000 Lt į paslaugų paleidimą rinkoje, esamų modulių paruošimą, komercializavimą.

UAB "Verozona" toliau tobulins savo mobilių mokėjimo, klientų aptarnavimo sistemas Vakarų bei Rytų Europoje. Planuojama 2012 metais papildomai investuoti daugiau nei 700'000 Lt į komercializavimą ir paslaugų adaptacijas užsienio rinkoms.

"Aktyvus sektorius" taip pat investuoja į specialios programėlių sąsajos (API) sukūrimą, kuri leis projekto rezultatais pasinaudoti ir kitiems partneriams Lietuvoje ir užsienyje. Partneriai galės leisti savo mobilias paslaugas pasinaudojant sukurtais platformos moduliais.

UAB "Verozona" turi daugiau nei 100 partnerių, kurie pasinaudos sukurtomis apmokėjimo paslaugomis, klientų aptarnavimo sistemos moduliu.

 

Norėdami atsisakyti prenumeratinių paslaugų siųskite SMS numeriu 1679 su tekstu STOP. Žinutės kaina 0.09 Eur.

Skaityti daugiau