SMS paslaugos

HTTP kreipiniai

Kai vartotojas išsiunčia SMS žinutę, ją priima MBS serveris.

MBS įvykdomas nustatytos sumos nuskaitymas už žinutę.

Pagal raktinį žodį nustatomas paslaugos užsakovas, kuriam apie atėjusią žinutę pranešama HTTP GET užklausa.

Paslaugos užsakovas apdoroja žinutę ir grąžina į MBS HTTP atsakymą, kuriuo gali reguliuoti atgalinės žinutės tekstą.

 

Url parametrai ir atsakymai

Gavus SMS žinutę, MBS informuoja partnerio serverį HTTP užklausa, adresu, kuris susitariamas paslaugos užsakymo metu („Duomenų perdavimo URL“). Duomenys pateikiami GET metodu:

Suformuoto adreso, kur bus siunčiami SMS duomenys, pavyzdys:

http://jusupuslapis.lt/vero.php?From=vero&action=sms&ModuleName=skelbimas&AfterText=12345&Msisdn=3
7065841777&Phone=65841777&Number=1679&Operator=bite_lt&Provider=bite&Country=lt&Sms=skelbimas+1234
5&TransId=18f121349710e05ce2ac9f665f9cac5c5d577760&msgId=28801224&status=commit&state=op_done&smsc
=bite&mbs_account_id=2&mbs_account_ident=2215320&mbs_account_phone=37065841777&price=87¤cy=EUR&Tim
estamp=1423379369&Date=2015-02-08+09%3A09%3A29&retry=1&s1=be4ac2a35c6b7e7ac94b3233dc0eeaf709c785c2
&s2=MCrS5RtfdVLtoJUlWkdx36bWiBonmzGhmUoPdKgnUQorwTRTfP05IwGbBUtjvUloImozvY9IKIOtkDRRIaPtu%2BkoXcZZ
U8WZDm%2FO2WT5qkBhbg4uIbq3M3JXiD1ZbLhXyq%2B00g%2BeLBSdrJI%2BKTUH5QnfpnZYXQ%2F4KyfJvfSv4D8%3D

Pagal URL adrese pateiktus duomenis HTTP GET metodu nuskaitykite Jums reikalingą informaciją. Pvz.:

$from = $_GET['From'];
$module = $_GET['ModuleName'];
$telefonas = $_GET['Msisdn'];
$userid = $_GET['AfterText'];

Daugiau apie GET metodo naudojimą galite perskaityti čia: http://ocsigen.org/howto/parameters

 

Formuojant užklausas naudojami tokie parametrai:

 Pavadinimas  Aprašymas  Pavyzdys
 From  Paslaugos tiekėjo aprašymas.  „vero“
 Action  Parametras nusakantis, jog tai įėjusios žinutės užklausa  „sms“
 ModuleName  Raktažodis, pagal kurį buvo identifikuota paslauga  „skelbimas“
 Msisdn  Vartotojo telefono numeris  37065841777
 Phone  Vartotojo - žinutės autoriaus mob. numeris. Perduodami 8 paskutiniai skaičiai  65841777
 Number  Trumpasis telefono numeris, kuriuo siųsta žinutė (4 skaičiai).  1679
 Operator  Vartotojo operatoriaus pavadinimas. Susidedantis iš operatoriaus vardo, „_“ ir šalies trumpinio.  „bite_lt“
 Provider  Vartotojo operatoriaus pavadinimas šalies viduje  „bite“
 Country  Šalies trumpinys  „lt“
 Sms  Pilnas žinutės tekstas (Ne ilgesnis kaip 160 simbolių).  „skelbimas 12345“
 msgId  Žinutės identifikatorius, kuris unikalus kiekvienam įėjusiam SMS.;  28801224
 retry  Skaičius, nusakantis kelintą kartą yra persiunčiama įėjusi žinutė. Gali ir nebūti.  0
 price  Kaina nurodyta centais  87
 currency  Valiuta (ISO 4217 standartu)  EUR
 s1  Saugumo parašas (žemesnio patikimumo)  -
 s2  Saugumo parašas (aukščiausio patikimumo)  -

 

Įvykdžius HTTP GET užklausą partneris privalo suformuoti atsakymą tekstine eilute, kurios formatas „{REZULTATAS};{PARAMETRAS1};{PARAMETRAS2};{PARAMETRAS3}“. Atsakymo loginės dalys atskiriamos „;“ ženklu, o visi parametrai koduojami (urlencode).

 

Suformuoto atsakymo pavyzdys: “SMS; Jusu paslaugos sekmingai aktyvuotos! Skelbimo ID A4074294”

 

 Rezultatas  Aprašymas  Parametrai
 Nenumatytas

 1. Partneris nepriėmė užklausos.

 2. Paslauga nesuteikta.

 -
 ERROR

 1. Partneris priėmė užklausą.

 2. Paslauga suteikta nesėkmingai.

 3. Vartotojui siunčiama atgalinė SMS žinutė apie įvykusią klaidą.

 1. sms – Atgalinės žinutės tekstas apie įvykusią klaidą;
 SMS

 1. Partneris priėmė užklausą.

 2. Paslauga suteikta sėkmingai.

 3. Vartotojui siunčiama atgalinė SMS žinutė.

 1. sms – Atgalinės žinutės tekstas;

 2. ident - (nebūtina). Jei partneris nori uždėti savo identifikatorių žinutei, pvz., įdėto skelbimo id;

 PUSH

 1. Partneris priėmė užklausą.

 2. Paslauga suteikta sėkmingai.

 3. Vartotojui siunčiama atgalinė WapPush žinutė.

 1. url – Atgalinės žinutės URL adresas;

 2. sms – Atgalinės žinutės tekstas;

 3. ident - (nebūtina) Jei partneris nori uždėti savo identifikatorių žinutei, pvz., įdėto skelbimo id;

 NONE

 1. Partneris priėmė užklausą.

 2. Paslauga suteikta sėkmingai.

 3. Vartotojui nesiunčiama jokia žinutė.

 1. ident - (nebūtina) Jei partneris nori uždėti savo identifikatorių žinutei, pvz., įdėto skelbimo id;

 

 

Nenumatyto atsakymo metu MBS laiko, kad partnerio skriptas neveikia ir vartotojui siunčiama atgalinė SMS žinutė, jog nepavyko susisiekti su partnerio serveriu: „Siuo metu paslauga teikiantis serveris nepasiekiamas, bandykite veliau.“

 

Pavyzdys (pavyzdinė biblioteka)

PHP biblioteką, naudojamą susijungti su MBS, galite parsisiųsti atsidarę šią nuorodą: MBS biblioteka

Norėdami atsisakyti prenumeratinių paslaugų siųskite SMS numeriu 1679 su tekstu STOP. Žinutės kaina 0.09 Eur.

Skaityti daugiau