SMS prenumeratos

Lietuva

1. Vartotojas siunčia registracijos SMS žinutę.

2. Pagal vartotojo atsiųstą raktažodį Vero sistema identifikuoja į kokią paslaugą vartotojas nori užsiregistruoti.

3. Vero sistema informuoja partnerį apie vartotojo registraciją. Partneris grąžina atsakymą ar galima vartotoją įregistruoti. (action=sms)

4. Jeigu partneris vartotoją įregistruoti leidžia, Vero sistema įregistruoja vartotoją į prenumeratą. Apie sėkmingą įregistravimą MBS informuoja partnerį. (action=register)

5. Apie sėkmingą registraciją vartotojas informuojamas SMS žinute.

6. Jeigu vartotojas įregistruojamas sėkmingai ir prenumeratos nenutraukia, praėjus nustatytam periodui sistema automatiškai bando atlikti pinigų nuskaitymą ir įvykdyti paslaugos pratęsimą.

Dėmesio! „Bitė Lietuva“ vartotojams galimi tik savaitės arba mėnesio trukmės prenumeratų periodai. Todėl taikant kitokius prenumeratų periodus „Bitė Lietuva“ vartotojams gali būti taikomi skirtingi tarifai ir nuskaitymai atliekami vieną kartą per mėnesį. Tokiu atveju kainą ir periodą reikia pateikti atskirai.

preengine-pre.vero.lt_v3_20160225_2versija_640_640

 

1 kreipinys. Action=sms

Kai vartotojas atsiunčia SMS žinutę su partneriui priskirtu raktažodžiu Vero sistema kreipiasi į partnerio serverį HTTP GET užklausa:

http://jusupuslapis.lt/uzsakymas/?From=vero&ModuleName=regkey&Phone=61630290&Number=1679&Provider=
tele2&Sms=regkey+6737981&TransId=6f04e8e340e78129cd710c693cd0bbeef18ae7cc&msgId=29091729&smsc=tele
1ampaction=sms&serviceID=pre-97449&mbs_account_id=10310758&mbs_account_ident=0037061630290&mbs_acc
ount_phone=37061630290&memberID=264411&sdata=6737981&msisdn=37061630290&phone=61630290&operator=te
le2_lt&provider=tele2&country=lt&s1=aa3f2299452f3d5d6af096be6a2e44a1e2b36684&s2=DEWt%2BFuPpTqljWLi
C3OgxXHCBPh7hBa3Zl6GfIBmsf1WwDkzfGyJJQ%2FXIo4%2BjgXkMCaJDUH7E%2BhtHYAujA52WIc%2BMqKZONQ3eXUprDpBNQ
IzXAwKscocSP7BTLx0gq6bHdNSMw25LOL5q1f2sizFjxxepNpZKJLlvCFJeBC1cB

 

Formuojant užklausas naudojami tokie parametrai:

 Pavadinimas  Aprašymas  Pavyzdys
 From  Paslaugos tiekėjo aprašymas  „vero“
 ModuleName  Raktažodis, pagal kurį buvo identifikuota paslauga  „regkey“
 Phone  Vartotojo telefono numeris (MSISDN).
 Paskutiniai 8 skaičiai
 61630290
 Number  Trumpasis telefono numeris,
 kuriuo siųsta žinutė (4 skaičiai)
 1679
 Provider  Vartotojo operatoriaus pavadinimas šalies viduje  „tele2“
 Sms  Pilnas žinutės tekstas (ne ilgesnis kaip 160 simbolių)  „regkey+6737981“
 TransId  Transakcijos identifikatorius,
 kuris unikalus kiekvienam įėjusiam SMS
 6f04e8e340e78129cd710c693cd0bbeef18ae7cc
 msgId  Žinutės identifikatorius,
 kuris unikalus kiekvienam įėjusiam SMS
 29091729
 smsc  SMS centras  „tele1“
 action  Parametras nusakantis, jog tai įėjusios žinutės užklausa  „sms“
 serviceID  Prenumeratos paslaugos, į kurią bus registruojamas
 vartotojas, identifikacinis numeris
 „pre-97449“
 mbs_account_id  Unikalus vartotojo identifikatorius 2 Vero sistemoje  10310758
 mbs_account_ident  WAP vartotojo identifikatorius operatoriaus sistemoje.
 Unikalus kiekvieno operatoriaus sistemoje.
 Tai gali būti telefono numeris, bet tik retais atvejais
 0037061630290
 mbs_account_phone  Vartotojo telefono numeris (MSISDN)  37061630290
 memberID  Unikalus vartotojo identifikatorius 1 Vero sistemoje  264411
 sdata  (nebūtina) Vartotojo kodas partnerio sistemoje.
 Iki 50 simbolių rinkinys
 6737981
 msisdn  Vartotojo telefono numeris (MSISDN)  37061630290
 phone  Vartotojo telefono numeris (MSISDN).
 Paskutiniai 8 skaičiai
 61630290
 operator  Vartotojo operatoriaus pavadinimas.
 Susidedantis iš operatoriaus vardo, „_“
 ir šalies trumpinio
 „tele2_lt“
 provider  Vartotojo operatoriaus pavadinimas šalies viduje  „tele2“
 country  Šalies trumpinys  „lt“
 s1  Saugumo parašas (žemesnio patikimumo)  -
 s2  Saugumo parašas (aukščiausio patikimumo)  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneris turi atsakyti ar galima vartotoją registruoti į prenumeratą:

 Atsakymas  Kada naudoti
 OK  Partneris leidžia atlikti registraciją
 OK;2012-02-10+17%3A18%3A05;81.7.76.85  Partneris leidžia atlikti registraciją,
 nurodė vartotojo paskutinio prisijungimo duomenis
 ERROR  Partneris vartotojo registruoti į prenumeratą neleidžia

 

 

 

 

 

 

2 kreipinys. Action=register

Jeigu partneris vartotoją leido įregistruoti, Vero sistema įtraukia vartotoją į prenumeratorių sąrašą ir į partnerio serverį dar kartą kreipiasi HTTP GET užklausa. Antro kreipinio metu gausite „action=register“ (arba „action=resume“, jeigu vartotojas buvo užsiregistravęs prenumeratoje anksčiau):

http://jusupuslapis.lt/prenumerata/?action=register&serviceID=97449&mbs_account_id=10310758&mbs_ac
count_phone=37061630290&mbs_account_ident=0037061630290&operator=tele2_lt&provider=tele2&country=l
t&memberID=264411&msisdn=37061630290&phone=61630290&dateAdd=201503241052&price=145¤cy=EUR&key=dqIV
8SZ1L3c%3D&id=23617854&sdata=6737981&s1=ae4fd1b8da5eb4d3389be36f2aa8b97dc13f788c&s2=w4ejN%2FUkugEX
6Q85OEkQ6Na4yYXs9H9z11MjBuU29Dm8o81f9D5nPmmSNsdKI7xPzDSaLVCJG3996io6uBg4MLgX%2B9eNR4nYdNDFynuXb4b6
Iw6f0V0dsA7NRJkfaIKa3udThz4vDwvAaS%2BU%2FlooiaQtNM36TzJU53Z%2FyiJrWlM%3D

 

Formuojant užklausas naudojami tokie parametrai:

 Pavadinimas  Aprašymas  Pavyzdys
 action  Veiksmo pavadinimas  register
 serviceID  Prenumeratos paslaugos unikalus ID  97449
 mbs_account_id  Unikalus vartotojo identifikatorius 2 Vero sistemoje  10310758
 mbs_account_phone  Vartotojo telefono numeris (MSISDN)  37061630290
 mbs_account_ident  WAP vartotojo identifikatorius operatoriaus sistemoje.
 Unikalus kiekvieno operatoriaus sistemoje.
 Tai gali būti telefono numeris, bet tik retais atvejais
 0037061630290
 operator  Vartotojo operatoriaus pavadinimas.
 Susidedantis iš operatoriaus vardo, „_“ ir šalies trumpinio
 „tele2_lt“
 provider  Vartotojo operatoriaus pavadinimas šalies viduje  „tele2“
 country  Šalies kodas  “lt”
 memberID  Unikalus vartotojo identifikatorius 1 Vero sistemoje  264411
 msisdn  Vartotojo telefono numeris (MSISDN)  37061630290
 phone  Vartotojo telefono numeris (MSISDN). Paskutiniai 8 skaičiai  61630290
 dateAdd  Veiksmo įvykdymo data minučių tikslumu  201503241052
 price  Kaina, kiek vartotojas buvo apmokestinta nurodoma
 centais (siunčiama pranešimams: 'register', 'pay', 'resume')
 145
 currency  Valiuta siunčiama kartu su parametru 'price'  EUR
 key    dqIV8SZ1L3c%3D
 id  Unikalus užklausos ID  23617854
 sdata  (nebūtina) Vartotojo kodas partnerio sistemoje.
 Iki 50 simbolių rinkinys
 6737981
 s1  Saugumo parašas (žemesnio patikimumo)  -
 s2  Saugumo parašas (aukščiausio patikimumo)  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneris atsako ar vartotojui suteikė paslaugą:

 Atsakymas  Kada naudoti
 OK  Vartotojui paslauga suteikta.
 Vartotojui siunčiamas paslaugoje numatytas sėkmingos registracijos tekstas.
 OK975  Vartotojui paslauga suteikta.
 Vartotojui siunčiamas paslaugoje numatytas sėkmingos registracijos tekstas,
 kuriame pateikiamas spec. prisijungimo kodas.
 Užsakant paslaugos kūrimą reikėtų informuoti, kad norėsite vartotojui grąžinti unikalų kodą.
 ERROR  Vartotojui paslauga nesuteikta
 Vartotojui išsiunčiamas paslaugoje numatytas nesėkmingos registracijos tekstas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametro "action" reikšmės

 Veiksmas  Aprašymas  Parametrai
 sms  Užklausimas, prieš vartotojo SMS registraciją
 (žiūr. SMS prenumeratų užsisakymas)
 Priklausomai nuo paslaugos konfigūracijos:
 1. sms – Galima valdyti atgalinės žinutės tekstą
 arba jo fragmentą;
 2. sdata – Galima valdyti vartotojo kodą
 partnerio sistemoje su kuriuo užsakoma
 prenumerata;
 register  Užsiregistravo naujas vartotojas  -
 suspend  Vartotojo narystė buvo laikinai sustabdyta  -
 resume  Vartotojo narystė atnaujinta po laikino sustabdymo
 (apmokestinimas)
 -
 pay  Vartotojo prenumerata pratęsta (apmokestinimas)  -
 remove  Vartotojas išsiregistravo  -
 approve  Tik Telia, vartotojas patvirtino prenumeratos
 registraciją, atsiųsdamas TAIP žinutę
 (įjungiama partnerio prašymu)
 -
 approve_renew  Tik Telia, vartotojas patvirtino prenumeratos pratęsimą
 atsiųsdamas TAIP žinutę (įjungiama partnerio prašymu)
 -
 check  Tik Telia, tikrinama kada paskutinį kartą ši narystė
 naudota projekto pusėje (WEB apsilankymas,
 prisijungimas į anketą ir pan.)
 Jei gaunama užklausa „check“,
 reikia grąžinti vartotojo duomenis projekto pusėje:
 1. last_login_date – Paskutinio apsilankymo
 projekte data. Arba tuščia eilutė „“,
 jei nežinoma;
 2. last_login_ip – Iš kokio IP jungtasi
 į projektą. Arba tuščia eilutė „“, jei nežinoma;

 

 Pavyzdys:
 OK;2012-02-10+17%3A18%3A05;81.7.76.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojo kodas

Prenumeratinėse paslaugose galima naudoti parametrą sdata, kuris atitinka vartotojo kodą partnerio puslapyje. Vartotojo kodas naudingas, kai vartotojas su vienu telefono numeriu nori užregistruoti kelias anketas, promo kodus, slapyvardžius ar pan.

Sdata gali siųsti pats vartotojas arba gali generuoti ir siųsti partneris

 

1 atvejis: vartotojo kodą siunčia pats vartotojas

 • Vartotojas siunčia "ANKETA Mariukas" (pavyzdys; be kabučių)
 • Verozonos sistema action=SMS užklausia partnerio serverį, ar galima registruoti šio SMS siuntėją su sdata parametru "Mariukas" (be kabučių).
 • Partnerio serveris, priimdamas registracijos SMS duomenis, savo ruožtu gali atlikti tokius veiksmus:
  • Patikrinti, ar jo sistemoje egzistuoja vartotojo įrašytas „nikas“;
  • Atsakyti Verozonos sistemai OK arba ERROR, ar tęsti vartotojo registraciją;
  • Išsisaugoti bandymo registruotis duomenis;
  • Jei partnerio serveris grąžina "ERROR;Suklydote irasydamas savo nika, pasitaisykite", vartotojui siunčiamas atgalinis SMS "Suklydote irasydamas savo nika, pasitaisykite", apmokestinimas ir registracija nevykdoma.
 • Partneris gauna sdata su visais action tipais;
 • Tokią paslaugos konfiguraciją įjungia Verozonos darbuotojas.

 

2 atvejis: vartotojo kodą generuoja partneris

 • Vartotojas siunčia "ANKETA" (pavyzdys; be kabučių);
 • Verozonos sistema action=SMS užklausia partnerio serverį, ar galima registruoti šio SMS siuntėją;
 • Partnerio serveris, priimdamas registracijos SMS duomenis, savo ruožtu gali atlikti tokius veiksmus:
  • Patikrinti, ar jo sistemoje egzistuoja vartotojo įrašytas „nikas“;
  • Sugeneruoti dinaminį atgalinio SMS tekstą arba jo dalį, pvz.: "Andriukas" (pavyzdys; be kabučių);
  • Atsakyti partneris į užklausą action=SMS turi grąžinti atsakymą "OKAndriukas" (be kabučių). Vartotojas gaus žinutę "Jums suteikta prenumerata, Jūsų kodas Andriukas, savitar....
  • Arba ERROR, jeigu negalima registruoti į prenumeratą; vartotojas nebus apmokestintas;
  • Išsisaugoti bandymo registruotis duomenis
 • Veiksmas atliekamas iki apmokestinimo, todėl kaina nėra siunčiama;
 • Vartotojas gauna SMS su atsakymu "Auksinio prisijungimo slaptazodis: Andriukas" (pavyzdys;be kabučių; "Auksinio prisijungimo slaptazodis: " sukonfiguruotas paslaugoje Verozonos darbuotojų; "Andriukas" - grąžino partneris atsakymą į action=SMS užklausą OKAndriukas;
 • Tokią paslaugos konfiguraciją įjungia Verozonos darbuotojas.

 

3 atvejis: vartotojas žinutėje vietoje anketos ID nurodo užsakymo numerį

 • Vartotojas siunčia supaprastintą žinutę "AD 123" (pavyzdys; be kabučių);
 • Šiuo atveju skaičiai "123" žymi užsakymo numerį (laikiną kodą), pagal kurį partneris savo sistemoje atpažįsta kuris vartotojas nori užsisakyti paslaugas;
 • Verozonos sistema action=SMS užklausia partnerio serverį, ar galima registruoti šio SMS siuntėją;
 • Partnerio serveris, priimdamas registracijos SMS duomenis, savo ruožtu gali atlikti tokius veiksmus:
  • Patikrinti, ar jo sistemoje egzistuoja vartotojo įrašytas „užsakymo numeris“;
  • Sugeneruoti dinaminį atgalinio SMS tekstą arba jo dalį, pvz.: "Kaziukas" (pavyzdys; be kabučių);
  • Atsakyti partneris į užklausą action=SMS turi grąžinti atsakymą "OKKaziukas" (be kabučių). Vartotojas gaus žinutę "Jūsų anketai Kaziukas suteikta prenumerata, savitar....
  • Arba ERROR, jeigu negalima registruoti į prenumeratą; vartotojas nebus apmokestintas;
  • Išsisaugoti bandymo registruotis duomenis
 • Veiksmas atliekamas iki apmokestinimo, todėl kaina nėra siunčiama;
 • Vartotojas gauna SMS su atsakymu "Auksinio prisijungimo slaptazodis: Kaziukas" (pavyzdys;be kabučių; "Auksinio prisijungimo slaptazodis: " sukonfiguruotas paslaugoje Verozonos darbuotojų; "Kaziukas" - grąžino partneris atsakymą į action=SMS užklausą OKAndriukas;
 • Tokią paslaugos konfiguraciją įjungia Verozonos darbuotojas.

 

Visais atvejais

Kai prieš registraciją reikia nutraukti tam tikras prenumeratas, pvz., jeigu vartotojas užsisako "Platininį“ paslaugos lygį, "Auksinis" arba "Sidabrinis" lygiai sustabdomi (jeigu vartotojas turėjo tokias narystes), reikia informuoti Verozonos darbuotojus.

Po registracijos partneris gaus HTTP GET užklausą action=Register su sdatos parametru, pagal kurį partneris gali suteikti paslaugą vartotojui.

 

Pavyzdys (pavyzdinė biblioteka)

PHP biblioteką, naudojamą susijungti su MBS, galite parsisiųsti atsidarę šią nuorodą: MBS biblioteka

Norėdami atsisakyti prenumeratinių paslaugų siųskite SMS numeriu 1679 su tekstu STOP. Žinutės kaina 0.09 Eur.

Skaityti daugiau