SMS siuntimas

Pristatymo ataskaitos

Jei žinutės siuntimo metu buvo nurodytas parametras dlrurl, tada į parametre pateiktą URL adresą bus siunčiamos žinutės pristatymo ataskaitos.

 

Užklausoje pateikiami GET parametrai:

 Pavadinimas  Aprašymas  Pavyzdys
 msg_id  Siųstos žinutės unikalus identifikatorius MBS sistemoje - SMS_ID.
 Jį gaunate žinutės užsakymo metu
 12345
 ident  Išorinės sistemos identifikatorius, pvz., įdėto skelbimo numeris  LT123
 from  Koks siuntėjo telefono numeris buvo nustatytas  1679
 to  Gavėjo telefono numeris (MSISDN), tarptautiniu formatu „370xxxyyyyy“  37065659515
 operator  Koks gavėjo operatorius buvo nustatytas. Formatas: tele2_lt, bite_lt, tele2_lv ir kt.  bite_lt
 charset  Kokia siunčiamo teksto taisyklė buvo nustatyta  lisp
 length  Kiek paketų sudarė žinutė  1
 delivery  Skaitinis žinutės pristatymo statusas (žiūrėkite žemiau)  1
 status  Tekstinis žinutės pristatymo statusas (žiūrėkite žemiau)  DELIVERED

 

Vienos iš HTTP užklausų pavyzdys:

http://projektas.lt/zinutesPristatymas.php?msg_id=12345&&from=1679&to=37065659515
&delivery=1&status=DELIVERED

 

Galimi žinutės pristatymo statusai:

 Skaitinė reikšmė  Tekstinė reikšmė  Reikšmės paaiškinimas
 16  REJECTED  Sistema atsisakė siųsti žinutę
 8  SUBMITTED  Sistema perdavė žinutę operatoriui
 4  BUFFERED  Žinutė atidėta vėlesniam siuntimui
 2  NOT_DELIVERED  Nepavyko pristatyti žinutės gavėjui
 1  DELIVERED  Žinutė pristatyta gavėjui

 

Pristatymo ataskaita siunčiama pasikeitus žinutės statusui MBS sitemoje. Todėl sulauksite kelių pristatymo ataskaitų, pvz., sėkmės atveju - SUBMITTED, vėliau DELIVERED

Norėdami atsisakyti prenumeratinių paslaugų siųskite SMS numeriu 1679 su tekstu STOP. Žinutės kaina 0.09 Eur.

Skaityti daugiau