SMS siuntimas

SIUNTIMAS PO VIENĄ SMS

 

Partneris HTTP užklausą siunčia adresu
http://smscomm.vero.lt/partner/sms.php.

Parametrai turi būti URL-encoded ir koduojami UTF-8 formatu. Duomenys pateikiami GET metodu:

 Pavadinimas  Aprašymas  Pavyzdys
 username  Prisijungimo vardas  demo
 password  Prisijungimo slaptažodis  demo
 action  Vykdomas veiksmas, galimos reikšmės:
 • send – žinutės išsiuntimas (reikšmė pagal nutylėjimą);
 • validate – žinutės klaidų patikrinimas, siuntimas nebus vykdomas;
 send
 sender  Siuntėjo telefono numeris. Galimybė įjungiama atskiru susitarimu, nurodant kokios reikšmės bus naudojamos  VeroDemo
 phone  Gavėjo telefono numeris (MSISDN), tarptautiniu formatu „370xxxyyyyy“  37065659515
 sms  Siunčiamo SMS tekstas (jei WapPush, nuorodos antraštė - tekstas)  Demo SMS API message
 url  (nebūtina) Jei siuntinio tipas WapPush, siunčiamo WapPush nuoroda  http://projektas.lt/puslapis?
 parametras=reiksme
 ident  (nebūtina) Išorinės sistemos identifikatorius, pvz.,įdėto skelbimo numeris  LT123
 type  (nebūtina) Siuntinio tipas (SMS, WapPush), pagal nutyl4jim1 SMS  SMS
 service_id  (nebūtina) Nurodomas MBS paslaugos ID, statistikose lengvai
 atskirsite kiek jums kainuoja vienos ar kitos paslaugos siuntimai
 54321
 operator  (nebūtina) Nurodoma tik tuo atveju, jei partneris žino gavėjo operatorių.
 Tokiu atveju bus bandoma siusti tam operatoriui palankiausia kaina.
 Formatas: tele2_lt, bite_lt, tele2_lv ir kt.
 bite_lt
 send_date  (nebūtina) Žinutės siuntimo data. Nurodoma tik tuo atveju, kai partneris nori užsakyti žinutės siuntimą vėlesniam laikui. Jei nenurodyta, žinutė siunčiama iš karto.  2009-11-13 14:00:00
 timezone  (nebūtina) Žinutės išsiuntimo datos laiko juosta. Nurodoma tik tuo atveju, kai partneris nor i užsakyti žinutės siuntimą vėlesniam laikui kitos šalies laiku. Jei nenurodyta – naudojama laiko juosta „Europe/Vilnius“ . Laiko juostas pagal šalį galite rasti šioje svetainėje.  Europe/Vilnius
 dlrurl  (nebūtina) URL adresas, kuriuo siųsti žinutės pristatymo rezultatą. Nurodoma tik tuo atveju, kai partneris moka aprodoti pristatymo ataskaitas  http://projektas.lt/zinutesPristatymas.php
 priority  (nebūtina) Žinutės prioritetas. Aukštesnis prioritetas naudojamas, jei
 reikia svarbias žinutes (pvz., registracijos patvirtinimus) išsiųsti
 greičiau už eilėje stovinčias žinutes (pvz., masinė reklama).
  • 2 – Greitai;
  • 3 – Pakankamai greitai;
  • 4 – Esant progai;
  • 5 – Neskubiai;
  • 6 – Visiškai nesvarbu;
 3
 charset  (nebūtina) Siunčiamo teksto taisyklė (koduotė):
  • lisp – sušveplinti simbolius;
  • windows-1252 – Lotyniški simboliai;
  • windows-1257 – Baltijos šalių simboliai;
  • windows-1251 – Kirilica simboliai; • utf-8 – Bet kokie simboliai;
  Jei nenurodysite, priklausomai nuo paslaugos nustatymų, MBS
 sušveplins arba nustatys paduotam tekstui labiausiai tinkamą koduotę.
 lisp
 sms_template  Jūsų sukurto šablono pavadinimas. Žinutės tekstas bus užkrautas iš šablono  darbuotojams
 sms_vars  Šablono dinaminių vietų reikšmės. Kiekviena reikšmė aprašoma atskirai, kaip pvz. Šablone dinaminės vietos nurodomos formatu %{vardas}%  sms_vars[vardas]=Vardenis

 

 

 

Įvykdžius HTTP GET užklausą, iš MBS gaunamas atsakymas tekstine eilute, kurio formatas „{REZULTATAS} {REZULTATO_APRASYMAS}“. Galimų rezultatų sąrašas:

 Rezultatas  Aprašymas
 OK {SMS_ID}  MBS priėmė partnerio SMS užsakymą ir suteikė jam unikalų identifikatorių MBS
 sistemoje - SMS_ID (pvz, 12345)
 ERROR {KLAIDOS_APRASYMAS}  Nepavyko priimti SMS užsakymo

 

Vienos iš HTTP užklausų pavyzdys:

http://smscomm.vero.lt/partner/sms.php?username=demo&password=demo&
sender=VeroDemo&phone=37065659515&type=SMS&sms=Demo+SMS+API+message

Reikia nepamiršti užkoduoti GET parametrus (URL-encode). URL-encode kodavimui PHP kalboje naudojama http_build_query() arba urlencode() funkcijos

 

PAVYZDYS

Atliekamas žinutės siuntimas vartotojui, o rezultatas atspausdinamas į ekraną.

Jei naudojate PHP programavimo kalbą, galite naudoti MBS PHP bibliotekos klasę SMSComm

< !--?php
/**
 * Raw SMS sending example
 *
 * @see MBSLib/examples/simple/send_sms.php
 *
 * @package RawExamples
 * @author Valdas Petrulis 
 */

// Žinučių siuntimo konfigūracija
define('SMSCOMM_SMS_URL', 'http://smscomm.vero.lt/partner/sms.php');
define('SMSCOMM_USERNAME', 'demo');
define('SMSCOMM_PASSWORD', 'demo');

$url = SMSCOMM_SMS_URL.'?'.http_build_query(array(
  'username' => SMSCOMM_USERNAME,
  'password' => SMSCOMM_PASSWORD,
  'sender'  => 'VeroDemo',
  'phone'   => '37065659515',
  'sms'    => 'Demo SMS API message',
));

$result = trim(file_get_contents($url));
if( $result=='OK' ) {
	echo 'SMS sent';
} else {
	echo 'Error in SMS: ' . $result;
}

?>

 

Pavyzdys (pavyzdinė biblioteka)

PHP biblioteką, naudojamą susijungti su MBS, galite parsisiųsti atsidarę šią nuorodą: MBS biblioteka

Norėdami atsisakyti prenumeratinių paslaugų siųskite SMS numeriu 1679 su tekstu STOP. Žinutės kaina 0.09 Eur.

Skaityti daugiau